Impact

Impact is een ongrijpbaar begrip. Iets kan veel impact op je maken of je gewoon helemaal niets doen. Een auto kan met een behoorlijke impact botsen, terwijl de impact op jezelf beperkt is.

Ik kwam op het woord impact via een artikel op de website de Telegraaf.nl. Hierin wordt aangekondigt dat de gemeente Leiden de foto’s van overvallers op een billboard gaat zetten. En dat dit een behoorlijke impact op de overvallers zal hebben.

Tijd om eens even te googleloeren:

Definities van Impact op het internet: