Dampkring

Sterrenkunde is belangrijk om ons melkwegstelsel te leren kennen. Het is de boeiende wereld over het ontstaan van het heelal en de planeten. De ontwikkelingen op dit gebied gaan steeds verder. De taal van sterrenkunde mag op Moeilijke woordjes! natuurlijk niet ontbreken.

  • De aardatmosfeer of dampkring is de atmosfeer of lucht om de aarde. De atmosfeer is door de zwaartekracht aan de aarde gebonden en neemt ook deel aan de aardrotatie. De atmosfeer is van essentieel belang voor het leven op aarde; zonder atmosfeer zou het leven op aarde niet mogelijk zijn. De atmosfeer tempert het zonlicht en beschermt tegen schadelijke straling zoals ultraviolette straling. In de atmosfeer speelt zich ook het weer af dat met de zeestromen de energiebalans van de aarde in stand houdt.
    Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardatmosfeer
  • De dampkring is de luchtlaag van gassen rondom de Aarde, met o.a. de wolken, zuurstof en ozon.

    Bron: sterrenkids.nl. Sterrenkids is onderdeel van de Cosmos sterrenwacht.