Funest

Ja, ja, na al die moeilijke woorden is het Funest jullie te vertellen hoe het staat met de definitie van het woord dat ik zojuist heb gebruikt. Om het maar even in het trend van ” woorden die ik ken, maar waar ik niet zo snel een betekenis aan vast leg”.

Het is funest even naar de supermarkt te gaan, anders heb ik morgen niets te eten. Een vrij radicale zin maar het gaat om het voorbeeld dat ik stel.
Aannemend dat het dubbeltje onderhand wel is gevallen, treft u onderstaand de definitie aan:

Definitie:
Funest, Spelling van 1858 funeste: Verderfelijk, heilloos, noodlottig.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01/

Funest:
Ellendig, hoogst schadelijk, moordend, ongelukkig, treurig, verwoestend, verderfelijk, schadelijk,
rampspoedig, rampzalig, noodlottig, fataal.
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoor

Relevante links: