Xenofobie

Woord tegen gekomen op de website van het communicatieplein. De betekenis wordt er ook gelijk bij gegeven:

  • Ons land kent te veel xenofoben, dat zijn dus mensen die bang zijn voor vreemdelingen.

De volgende definities van Xenofobie zijn te vinden op internet:

Xenofobie (Oudgrieks: kseenos/ξενος=vreemdeling; fobos/φοβος=angst, vrees) is een angst voor vreemdelingen, en kan gepaard gaan met …
nl.wikipedia.org/wiki/Xenofobie

een afkeer van alles wat vreemd of buitenlands is
nl.wiktionary.org/wiki/xenofobie

(v.) [gevormd van Grieks xenos (vreemdeling, vreemd) + phobos (vlucht, vrees)], 1 vreemdvrees.
www.geocities.com/soho/den/7522/X.html

Psychische aandoening waarbij de patiënt overdreven angstig is voor onbekenden. Een xenofoob durft bijvoorbeeld zijn kamer niet meer in als daar …
www.rijnlandmodel.nl/politiek/ned/pc_club_nazi_taalgebruik.htm