Dactyloscopie

In een tijdschrift kwam ik het werkwoord dactyloscoperen tegen. Jammer genoeg stond er niet bij wat het betekende en uit de context kon ik de betekenis ook niet opmaken. Ik had dus weer een moeilijk woord te pakken.

De zoektocht op internet leidde niet to veel resultaat. Maar toen ik dactyloscopie opzocht op Wikipedia kwam ik tot de volgende beschrijving:

Dactyloscopie is de techniek voor het zichtbaar maken, classificeren en identificeren van vingerafdrukken. Het wordt voornamelijk gebruikt als onderdeel van het forensisch onderzoek bij misdaadbestrijding en is onderdeel van de methoden tot het vaststellen van de identiteit.

Vingerafdrukken zijn uniek en persoonsgebonden, evenals de patronen op de handpalmen, voetzolen en tenen. De uniciteit wordt bepaald door de papillairlijnen van de vinger, die worden gevormd tussen de 100e en de 120e dag na de bevruchting. Het patroon wordt gevormd door genetische en stochastische omgevingsfactoren, en is zo voor iedereen uniek. Eén-eiige tweelingen hebben hetzelfde DNA, maar toch verschillende vingerafdrukken.

Er zijn ook vingerscanners ter identificatie van een bepaalde persoon, waarmee de vingerafdruk dus wordt herkend. Ze worden toegepast voor het verlenen van toegang tot een bepaalde ruimte en tegenwoordig op grote schaal in het Amerikaanse visitors programma, waarbij elke toerist of visahouder verplicht is om zijn vingerafdrukken af te staan.

Bron: Wikipedia.org