Googleloeren

Bij het aannemen van nieuw personeel, het afspreken met nieuwe mensen of voordat we ergens naar op vakantie gaan is het de gewoonte dat we deze persoon of die plaats even opzoeken op internet. Vaak doen we het om snel een beeld te schetsen, soms ook om te kijken of iemand geschikt is op basis van zijn/haar digitale footprint.

Het zoeken op internet en er naar zitten kijken heeft nu vorm gekregen in het werkwoord: Googleloeren

Googleloeren[ĝoeĝel loe·re(n)] -loerde, h gegoogleloerd (inform) Zoeken op internet en uitkijken naar nieuwe feiten: hij zit de hele dag te ~