Eerste kamer

Bij overheidsorganisaties worden vaak moeilijke woorden gebruikt. Sommige organisaties nemen de moeite om deze woorden toe te lichten. Zo ook het Ministerie van Financiën. Op hun jongerenpagina leggen ze een aantal belangrijke begrippen uit. Deze post staat in het teken van het woord:

Eerste Kamer

Controleert of de Tweede Kamer zijn werk goed heeft gedaan. De Eerste Kamer bestaat uit 75 leden. De Eerste en Tweede Kamer vormen samen het parlement. Tijdens de verkiezingen mag iedereen van 18 jaar en ouder kiezen wie er in het parlement komen.

Bron: Website Ministerie van Financiën