Demagogisch

Op Nursing.nl is een artikel over de griepprik geschreven. In dit artikel wordt gelinkt naar Moeilijkewoordjes.nl. In de eerste reactie van Nancy wordt gelijk een nieuw moeilijk woord gebruikt: Demagogisch. Het woord viel mij meteen op omdat het niet alledaags is, regelmatig gebruikt wordt en niet voor iedereen meteen duidelijk is. Het is dus weer tijd voor een speurtocht!

Het puzzelwoordenboek op http://mijnwoordenboek.nl stuurt ons al in een richting:

Demagogisch

Bij de (puzzel)omschrijving demagogisch kunnen de volgende 4 woorden worden ingevuld:

  • OPHITSEND – 9 letters (demagogisch)
  • MISLEIDEND – 10 letters (demagogisch)
  • BEDRIEGLIJK – 11 letters (demagogisch)
  • OPROERSTOKEND – 13 letters (demagogisch)

Bron: mijnwoordenboek.nl

Kijkend naar het puzzelwoordenboek zou misleidend waarschijnlijk het synoniem van demagogisch zijn, zoals Nancy het in haar reactie bedoelt. Toch even kijken of er nog meer te vinden is.

Wikipedia weet het volgende te melden:

Demagogie (> demagogisch; van het Grieks δημος= “volk” en αγ(ωγ)ειν = “(op)leiden”) is een manier om de luisteraar van een onwaarheid te overtuigen door een beroep te doen op het “gezond verstand” en de “logica” van een persoon. Demagogie is iets anders dan het verkondigen van leugens. Iemand die demagogie bedrijft zal niet direct onwaarheden naar voren brengen. Men zal er wel naar streven de luisteraar die er niet op bedacht is zelf naar een bepaalde conclusie te leiden. Zo kan de demagoog diens publiek naar de hand zetten.

Een politicus of andere volksleider die, doorgaans met minder goede bedoelingen, door middel van retorische middelen, leugenachtige voorstellingen en valse leuzen en slogans de volksmassa opruit en in beweging brengt wordt ook wel een demagoog genoemd. Ter illustratie: Adolf Hitler wordt als demagoog gezien.

Iemand bedrijft ook demagogie wanneer men diens uitspraken niet met redelijke argumenten kan weerleggen.
Bron: Wikipedia