Rijksbegroting

Bij overheidsorganisaties worden vaak moeilijke woorden gebruikt. Sommige organisaties nemen de moeite om deze woorden toe te lichten. Zo ook het Ministerie van Financiën. Op hun jongerenpagina leggen ze een aantal belangrijke begrippen uit. Deze post staat in het teken van het woord:

Rijksbegroting

Overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven van Nederland voor volgend jaar.

Bron: Website Ministerie van Financiën