Regeerakkoord

Bij overheidsorganisaties worden vaak moeilijke woorden gebruikt. Sommige organisaties nemen de moeite om deze woorden toe te lichten. Zo ook het Ministerie van Financiën. Op hun jongerenpagina leggen ze een aantal belangrijke begrippen uit. Deze post staat in het teken van het woord:

Regeerakkoord

Afspraken die de regering maakt aan het begin van de regeerperiode. Als het kabinet niet ‘valt’, duurt een regeerperiode vier jaar.

Bron: Website Ministerie van Financiën