Reciproke Interdependentie

Een woord waar ik altijd wel goed mee scoor is Reciproke Interdependentie. Zodra ik met mijn collega’s aan het praten ben over processen en organisaties dan gooi ik dit woord er altijd wel eens tussendoor. Meestal krijg ik fronsende wenkbrauwen terug, een enkele keer herkent iemand dit begrip vanuit de organisatiekunde.

Als ik het goed onthouden heb (of afleid) dan houdt reciproke interdependentie het volgende in: een wederkerende, onderlinge afhankelijkheid. Het wordt meestal gebruikt in twee parallele (proces- of organisatie-) ketens. Hierbij levert één keten een product aan een andere keten. Deze verwerkt het product en levert het resultaat weer op aan de éérste keten. Beide ketens zijn hierbij dus wederzijds afhankelijks.

Om te kijken of ik het allemaal goed onthouden heb, gaan we even Googleloeren.

In een proefschrift van Ed Megens, kom ik de volgende omschrijving tegen:

Tenslotte is een reciproke interdependentie een situatie waarbij twee of meer processen alleen kunnen functioneren door een regelmatige uitwisseling van informatie gedurende het loop van het proces.

Bron: Proefschrift Ed Megens

Wie vult aan met een goede betekenis????