Nieuwe categorie woorden toegevoegd: Palindromen.

Moeilijkewoordjes.nl gaat vanaf vandaag palindromen vastleggen. Volgens Wikipedia.org is een palindroom:

Een palindroom (van het Grieks: πάλιν = opnieuw; δρόμος = lopen, doorlopen (van τρέχειν: lopen)) (ook wel keerwoord of spiegelwoord) is een symmetrische sequentie, zoals een woord of een getal.
Bron: Wikipedia.org

Mocht je ook een palindroom willen aanmelden, gebruik dan het aanmeldformulier.

Veel plezier!