Legermeetsysteemregel

En hier de volgende Palindroom.

Als ik heel eerlijk ben, had ik alleen het woord Meetsysteem. Gelukkig kan ik met zinnen nog het nodige aan elkaar plakken en dat is dit keer ook gelukt met een woord. Een kleine verbreding van mijn creativiteit.

1    2    3     4     5     6     7     8    9   10  11   10  9     8     7     6    5      4    3    2     1

l     e     g     e     r     m     e     e     t     s     y     s     t     e     e     m     r     e     g     e     l

Tel maar terug en vergelijk. De cijfers kloppen met de letters. Achterstevoren staat er precies hetzelfde.

Alleen cijfer 11 staat alleen. Helaas.