Implementeren

Implementeren is een woord dat veel gebruikt wordt in mijn vakgebied. Na het maken van software hoeft deze vaak alleen maar geïmplementeerd te worden. Het implementeren of de implementatie van het systeem is een begrip geworden dat een beetje leeg klinkt. Wat wordt er nu bedoeld met implementeren?

We kijken een op Wikipedia:

Implementatie (van het Latijnse werkwoord implére, ‘invullen’ of ‘vervullen’) is de invoering van een nieuw systeem, plan, idee, model, ontwerp, standaard of beleid in een organisatie. De term wordt onder andere gebruikt in de ICT-wereld, in de bestuurskunde (implementatie van beleid) en in juridische context (implementatie van wetgeving). De term hoeft niet noodzakelijkerwijs te slaan op het totale systeem. Ook een deelsysteem kan worden geïmplementeerd.
Bron: Wikipedia.org

Ok dat weten we dan ook weer.