Apneu

Ademstilstand of apneu (Grieks απνοια, niet ademen) is de medische term voor een onderbreking van de ademhaling van langer dan 10 seconden. Tijdens een apneu is er geen beweging van de spieren betrokken bij de ademhaling en de longinhoud blijft in eerste instantie onveranderd. Een apneu kan vrijwillig worden verkregen (de adem inhouden), opgewekt worden door alcohol- of drugsgebruik, door fysieke factoren van buitenaf (bijvoorbeeld wurging) of lichamelijke verwonding, of het gevolg zijn van een neurologische aandoening.

Slaapapneu

De meest bekende vorm van apneu is de slaapapneu. Dit is een slaapstoornis waarbij tijdens de slaap perioden voorkomen van ademstilstand. Men spreekt van een slaapapneusyndroom (SAS), als iemand per nacht minstens 30 apneus van tenminste 10 seconden heeft.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Apneu