Agree to disagree

In deze post kijken we nader naar het begrip:Agree to diagree.

Verklaringen van het begrip agree to disagree op internet:

Vrijvertaald staat in de engelse Wikipedia dat Agree to diagree is:

Agree to disagree of “ermee oneens zijn” is een zin in het Engels die verwijst naar naar de oplossing van een conflict (meestal een discussie of ruzie), waarbij de betrokken partijen elkaar tolereren, maar niet instemmen met de tegengestelde positie (s). In het algemeen stemt met in met deze positie omdat men vindt dat het onnodig, niet effectief, of anderszins ongewenst is om een probleem op de spits te drijven. De partijen kunnen nog gezamenlijk door één deur terwijl ze het niet met elkaar eens zijn.

Bron: Agree to disagree or ” to ” is a phrase in English referring to the resolution of a conflict (usually a debate or ) whereby all parties tolerate … – Bron:  en.wikipedia.org/wiki/Agree_to_disagree

In de engelse Wiktionario vind ik de volgende omschrijving (vertaald naar nederlands)

Agree to diagree -> werkwoord

1.  (Uitdrukking, van twee personen of partijen) het dulden van elkaars mening en stoppen met de discussie, erkennen dat een gezamelijke overeenstemming niet zal worden bereikt. (Moeilijkewoordjes.nl: en daar vrede mee hebben.)

Voorbeeld: Ik weet dat we nooit eens worden over de voordelen van vegetarisme dus laten we agree to disagree, zullen we? Bron: en.wiktionary.org/wiki/agree_to_disagree

Waar gevonden?

Op het communicatieplein is een artikel gewijd aan het vermijden van Haags Jargon.

Vermijd Haags jargon

In Den Haag wordt nieuw beleid vaak ‘afgetrapt’, een sportmetafoor dus. Beleid moet je ‘implementeren’, en veel zaken gaan ‘kort door de bocht’. Deze uitdrukkingen geven een speech onmiddellijk een cliché-karakter.

Haags jargon verschijnt, komt tot grote bloei en verdwijnt weer, behalve de ministeries zelf, die zijn immers ‘steeds in beweging’ en vaak zelfs in ‘stroomversnelling’.

Een korte bloemlezing:

agree to disagree, beleid&beheer, benchmarking, betrouwbaar en valide, beleidsprioriteiten, bilateraaltje, borgen, chemie, doorcentralisatie, doorcommuniceren, eminent, flexibiliteit, faciliteren, gremium, houtskoolschets, implementatie, integraliteit, inverdienen, kantelen, kort door de bocht, koersen, kwalteitscriteria, maatwerk, makelen, makrodoelmatigheidskader, onder de pet houden, onderuitputting, onderrealisatie, opschalen, op koers liggen, operationaliseren, ontschotting, Poolse landdag, convenant, vitaal, traject, macrodoelmatigheid, plusminexercitie, piketpaaltje, posterioriteiten, slagen maken, een stuk vertrouwen uitstralen, suboptimaal, synergie, triple-p, uitbouwen, uitdaging, verknopen, verkokering, vigerend beleid, win-winsituatie, zwaluwstaarten.

Voor mensen die er de hele dag mee werken, klinken Haagse uitdrukkingen heel gewoon. Daarom is het moeilijk er alert op te zijn.

Sommige Haagse schrijvers leggen daarom hun tekst voor aan een huisgenoot die de uitdrukkingen wel signaleert.”