Wordfeud: Woorden met een Q

Wordfeud is een gratis multiplayer woordspelletje. Je kunt het spelen op een Android toestel of op een iPhone/iPad. Het spel is te vergelijken met de online versie van Scrabble. Je kunt het spelen tegen je vrienden, maar ook tegen willekeurige tegenspelers.

Soms heb je letters op je letterplankje liggen waar je niet makkelijk een woord mee maakt. Zo zijn woorden met een Q lastig om te maken. Moeilijkewoordjes.nl helpt je hierbij met de tabel: Wordfeud: Woorden met een Q.

Woorden beginnend met een Q of die een Q bevatten staan hierin opgesomd. Je kunt de tabel helemaal raadplegen, maar je kunt ook gebruik maken van het zoekveld. Vul hier de combinatie in die je kunt maken, bijvoorbeeld van letters die al op het bord liggen. Razendsnel wordt de tabel aangepast, en de mogelijke woorden met die letters worden weergegeven. Probeer het maar eens uit.

Woorden met een Q

[warning]

Woorden beginnend met een Q of die een Q bevatten staan in deze tabel. Je kunt de tabel raadplegen, maar je kunt ook gebruik maken van het zoekveld. Vul hier de combinatie in die je kunt maken, bijvoorbeeld van letters die al op het bord liggen. Razendsnel wordt de tabel aangepast, en de mogelijke woorden met die letters worden weergegeven. Probeer het maar eens uit.

Mocht je woorden hebben die hier kunnen worden toegevoegd: Laat dan een commentaar achter. Ook als er woorden tussen staan die niet worden geaccepteerd door Wordfeud. Ik zal deze dan verwijderen.

[/warning]

Woorden met een Q
acquit
attaque
aquifer
aquavit
aquaria
aquarel
aquatint
aquarium
aquanaut
aquaduct
appliqué
applique
adequaat
aquatisch
aquariums
antiquark
antiquair
antiquaar
attaqueren
aquamarijn
acquisitie
acquireren
abdiqueren
aquarelverf
aquarellist
aquaplaning
aquacultuur
appliqueren
antiquiteit
acquisiteur
aquariumzaak
adequaatheid
aquarelleren
antiquarisch
antiquariaat
aquariumhobby
aquariumwater
aquarelpapier
aquariumplant
aquarelstudie
aquariumgebouw
ademfrequentie
acquisitieplan
aquareltechniek
antiquarenbeurs
afsnijfrequentie
acquisitiekosten
acquisitiebeleid
aanvulfrequentie
acquisitiegesprek
afsnijfrequenties
aankoopfrequentie
arbeidsinkomensquote
ademhalingsfrequentie
advertentieacquisitie
arbeidskrachtenenquête
advertentieacquisiteur
Bq
brique
becquerel
bankcheque
bal masqué
bouwenquête
betaalcheque
belle époque
belastingquote
bewonersenquête
basisfrequentie
beeldfrequentie
bezoekfrequentie
bestelfrequentie
boekenantiquariaat
bemonsteringsfrequentie
c.q.
clique
claque
chique
cheque
calque
croquet
chiquer
craquelé
coquille
claqueur
choquant
casu quo
choqueren
calqueren
croquetbal
craquelure
consequent
communiqué
colloquium
chequeboek
colloqueren
croquetspel
communiqués
cinquecento
chroniqueur
chloroquine
cadeaucheque
consequentie
conquistador
confisqueren
chef d'équipe
consequentheid
calqueerpapier
calqueerlinnen
coûte que coûte
croquetwedstrijd
contactfrequentie
concours hippique
controlefrequentie
corps diplomatique
consequentiekosten
chequeboekdiplomatie
conditio sine qua non
demasqué
dragqueen
donquichot
delinquent
dinercheque
demarqueren
delinquentie
dienstencheque
donquichotterie
delinquentenzorg
doorlaatfrequentie
differentiequotiënt
dienstenchequebedrijf
differentiaalquotiënt
exquis
equipe
epoque
equinox
equator
equatie
enquête
exequiën
ex aequo
equipage
eloquent
exequatur
evoqueren
etiquette
equiperen
equalizer
enquêteur
eurocheque
equivalent
equipement
enquêtrice
enquêteren
eloquentie
exportquote
exportquota
expliqueren
equilibrist
equidistant
equatoriaal
enquêtering
enquêtejaar
equivalentie
equinoctiaal
equilibriste
equidistante
enquêtevraag
enquêterecht
etiquetteboek
enquêtebureau
enquêterapport
etherfrequentie
equipagemeester
eigenfrequentie
enquêteprocedure
enquêteresultaat
enquêteformulier
enquêtecommissie
fotoquiz
filmquiz
frequent
frequentie
frequenteren
frequentatief
frequentieplan
frequentiebron
frequentieband
frequentietabel
frequentiemeter
frequentieruimte
frequentiegebied
frequentiedomein
frequentiebereik
frequentieanalyse
frequentiegebruik
frequentieveiling
frequentievolgorde
frequentiespectrum
frequentieregelaar
frequentieomzetter
frequentieverdeling
frequentieomzetters
frequentiemodulatie
frequentiecomponent
frequentiekarakteristiek
girocheque
geënquêteerde
gramequivalent
grondfrequentie
grootinquisiteur
gezondheidsenquête
gespreksfrequentie
gebruiksfrequentie
huurquote
haringquota
hoogfrequent
hofetiquette
haringquotum
hoogfrequentie
hartfrequentie
huwelijksquotiënt
herhaalfrequentie
hartslagfrequentie
herdenkingsplaquette
illiquide
inquisitie
inadequaat
invoerquota
inquisitoir
inquisiteur
inconsequent
inquisitoriaal
inconsequentie
internetenquête
impulsfrequentie
inslagfrequentie
investeringsquote
inwonersequivalent
intelligentiequotiënt
jacquet
jacquard
jeugddelinquent
jacquardmachine
jeugddelinquentie
kumquat
kascheque
kennisquiz
kiesquotiënt
kinderenquête
kunstantiquariaat
keuringsfrequentie
laqué
liquide
liquida
liquideren
liquidatie
liquiditeit
liquidateur
laagfrequent
loopbaanenquête
liquidatiewinst
legercommuniqué
liquidatiewaarde
liquiditeitssteun
liquiditeitsrisico
liquiditeitscrisis
liquiditeitenmassa
liquiditeitstekort
liquiditeitspositie
liquiditeitsprognose
liquiditeitsprobleem
liquiditeitsbegroting
liquiditeitsfaciliteit
liquiditeitengroeifonds
liquiditeitsmoeilijkheden
marqué
maquis
moquette
marquise
maquette
melkquota
marasquin
mannequin
muziekquiz
melkquotum
maquillage
maquilleren
maroquinerie
muurplaquette
melkquotering
meetfrequentie
maroquinerieën
maaltijdcheque
melkquotaregeling
meldingsfrequentie
nieuwsquiz
nettiquette
netetiquette
netfrequentie
overliquiditeit
overheidsschuldquote
piqué
plaque
prequel
popquiz
petanque
plaquette
petanquen
postcheque
perequatie
pendeloque
pasfrequentie
productiequota
polsfrequentie
perscommuniqué
publieksenquête
postchequenummer
pain à la grecque
postchequerekening
q
qua
qat
quiz
quad
q.q.
quote
quota
quilt
queue
query
quasi
quark
quant
quena
quotum
quoten
quorum
quitte
quinto
quinoa
quidam
quiche
quasar
quarté
quarto
quaker
q.e.d.
quotums
quizzen
quilten
queueën
queeste
quatsch
quotiënt
quoteren
quotatie
quiëtist
quisling
quartair
quaestor
quotering
quodlibet
quiëtisme
quizvraag
quickstep
querulant
quasimodo
quaestuur
quaestrix
quadrille
quotiseren
quotisatie
quiëtisten
quizmaster
quizleider
queruleren
quasistaat
quarterone
quadrageen
qui pro quo
quarterback
quarantaine
quadrofonie
quadriljoen
quadrafonie
quotasysteem
quotastelsel
quattrocento
quatertemper
quasislordig
quadrupleren
quadrilleren
quadragesima
quotumsysteem
qwertyklavier
quotaregeling
quizprogramma
quinquagesima
questionnaire
querulantisme
qualitate qua
quadrofonisch
quadrafonisch
quotumregeling
quasireligieus
quasimonopolie
quasionschuldig
quatertemperdag
quasinonchalant
quasidiepzinnig
quasiauthentiek
quarantainevlag
quasifilosofisch
quasidocumentair
quasibestraffend
quoteringssysteem
quoteringsregeling
quasionverschillig
quarantainepolitiek
quarantainemaatregel
quasiwetenschappelijk
requiem
roquefort
requiemmis
reischeque
reciproque
requisitoir
reconquista
ruiterequipe
reliquiarium
radiofrequentie
resonantiefrequentie
squaw
squash
square
sequel
sequoia
sequens
sequeel
squasher
squashen
squadron
sequentie
squareback
squashbond
squashbaan
spaarquote
squashsport
sequentieel
schuldquote
salarischeque
stadsetiquette
slotcommuniqué
staatsschuldquote
slachtofferenquête
toque
tequila
turquoise
tourniquet
tandplaque
toonfrequent
tranquillizer
televisiequiz
trapfrequentie
tourniquetdeur
travellercheque
trillingsfrequentie
tevredenheidsenquête
uitgavenquote
uitzendfrequentie
voetbalquiz
verkeersquiz
vangstquotum
verrekeningscheque
verschijningsfrequentie
woonquote
waardecheque
wasfrequentie
woordfrequentie
wetenschapsquiz
waterequivalent
zeeaquarium
zendfrequentie
zedendelinquent
zoutwateraquarium
quine

[important]

Handige Wordfeud Links:

[/important]