Messaging

Een collega van me kwam vandaag langs met de vraag of we een makkelijke vertaling hadden voor het woord messaging. Met een beetje doorvragen bleek dat hij het woord messaging bedoelde in de context van het versturen van korte berichtjes naar collega’s vanaf de werkplek. Een korte rondvraag bij de aanwezige collega’s leverde al snel een aantal synoniemen op:

  • MSN’en
  • twitteren naar elkaar;
  • “net zoiets als SMS’en naar elkaar, maar dan op de PC”

Maar een echte duidelijke definitie van messaging kwam niet één, twee, drie in ons op. Het werd weer tijd om even te rechercheren op internet.

Instant messaging

Met messaging (letterlijk: berichtgeving) werd in dit geval eigenlijk bedoeld “Instant messaging” oftewel “directe berichtgeving”. Dit is  een benaming voor technologieën waarbij het de bedoeling is dat berichten zo snel mogelijk worden overgebracht. Dit in tegenstelling tot e-mail waarbij de snelheid van overbrengen lang niet zo belangrijk is. (Bron: Wikipedia)

Unified messaging

Messaging kan ook betrekking hebben op Unified Messaging. Hierbij worden inkomende berichten, zoals spraak, tekst, fax, e-mail, video, in een gemeenschappelijke inbox opgeslagen en geregistreerd. De berichten in die inbox kunnen vervolgens met een (in beginsel) willekeurig te kiezen apparaat worden geraadpleegd, gewijzigd en beantwoord. (Bron: Wikipedia)