Grootbekken

In een reactie op het artikel “Man slaat deurwaarder” reageert Ron uit Groesbeek als volgt: “Die grootbekken moeten ze allemaal een knal voor hun of haar kop geven, ze doen net of ze god zijn en hebben er schik van als ze op andermans bezittingen beslag kunnen leggen.”

Het woord grootbekken wordt hier hoogstwaarschijnlijk gebruikt om mensen met een grote bek aan te duiden. Even een rondje internet doen om te kijken wat een Grootbek nou precies is:

Grootbekken (Stromateidae) vormen een familie van vissen die tot de orde van baarsachtigen (Perciformes) behoren. Grootbekken worden in kustwateren rond Amerika, West-Afrika en de Indo-Pacifische wateren aangetroffen en zijn alle zoutwatervissen.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Grootbekken

Kleine diepzeevissen (zelden langer dan 35 cm) met een grote mond ten opzichte van hun lichaam.

Het zijn vleeseters die overwegend ’s nachts aan het wateroppervlak jagen en zich overdag in dieper water schuil houden. De meeste soorten hebben lange naaldvormige tanden om hun prooi vast te kunnen grijpen en een lichtgevend orgaan in de buurt van de bek om de prooien te lokken. Ook hebben ze op de rest van hun lichaam lichtgevende organen om zich kenbaar te kunnen maken in het donker of om zich juist minder zichtbaar te laten zijn tegen het daglicht dat hoog boven hen fonkelt.

Tot de grootbekken behoren onder andere draakvissen, addervissen, borstelmondvissen en diepzee bijlvissen.

Bron: http://www.wnf.nl/

Grootbekken op kwekfestijn (Aanrader ;-))

Op diverse fora wel het woord Grootbekken tegen gekomen om mensen met een grote bek aan te duiden, maar geen formele definitie!