Belasting(en)

Bij overheidsorganisaties worden vaak moeilijke woorden gebruikt. Sommige organisaties nemen de moeite om deze woorden toe te lichten. Zo ook het Ministerie van Financiën. Op hun jongerenpagina leggen ze een aantal belangrijke begrippen uit. Deze post staat in het teken van het woord:

Belasting(en)

Geld dat je verplicht moet betalen aan de overheid. Je betaalt bijvoorbeeld belasting als je iets koopt. Een deel van het geld dat je betaalt, gaat naar de overheid. De overheid geeft het belastinggeld uit aan dingen waarvan we allemaal gebruik (kunnen) maken. Onderwijs of gezondheidszorg bijvoorbeeld.

Bron: Website Ministerie van Financiën