«

»

okt 17

Insubordinatie

Afgelopen vrijdag nodigde ik mijn collega’s uit om mee te gaan lunchen. Zoals gebruikelijk gaan we dan even eten in de kantine. Vrijdag verliep het even anders. Één van de collega’s gaf te kennen dat hij niet meeging. In het gesprek dat daarop volgde kwam het volgende woord ter sprake: insubordinatie.

Vanuit de militaire dienst wist ik mij nog te herinneren dat dit iets met ongehoorzaamheid had te maken. En dat er ook zoiets was als feitelijke insubordinatie. Maar….een nader onderzoek is nodig. Dus hier gaan we:

Insubordinatie is het verzet van iemand lager in rang tegen iemand die hoger in rang staat. In de meeste gevallen houdt dit verzet in dat de persoon in kwestie een direct bevel van zijn meerdere weigert uit te voeren. De term wordt vooral in verband gebracht met militairen. Binnen o.a. de krijgsmacht is insubordinatie een strafbaar feit.

Niet elk soort verzet wordt gezien als insubordiantie. Zo is het weigeren om iets uit te voeren dat niet legaal of ethisch is geen insubordinatie. Ook het niet opvolgen van een bevel dat de persoon die het bevel geeft niet had mogen geven omdat dit niet binnen zijn of haar autoriteit valt is geen insubordinatie.

Bron: Wikipedia.org

in·sub·or·di·na·tie de; v -s verzet tegen een meerdere.
Bron: Vandale.nl

Het betreft hier de situatie waarbij een werknemer weigert een bevel van zijn werkgever uit te voeren. Het dient ten zeerste onderstreept te worden dat veelal geoordeeld wordt dat een geïsoleerde weigering niet volstaat voor een ontslag om dringende reden, behalve in specifieke omstandigheden, zoals wanneer er een veiligheidsrisico ontstaat, als een werknemer weigert een opdracht uit te voeren.

Er is wel sprake van insubordinatie, als een werknemer volhardt in zijn weigering bepaalde opdrachten uit te voeren. Wanneer precies de grens overschreden is, zal in concreto beoordeeld moeten worden.
Bron: Randstad Werkpocket 2009

Woord: insubordinatie (zelfst. naamw.)

 • Synoniem van insubordinatie: muiterij
 • Synoniem van insubordinatie: ongehoorzaamheid

Het puzzelwoordenboek kent de volgende omschrijvingen:

 • insubordinatie: dienstweigering
 • insubordinatie: muiterij
 • insubordinatie: ongehoorzaamheid
 • insubordinatie: tuchteloosheid
 • insubordinatie: verzet
 • insubordinatie: verzet in dienst
 • insubordinatie: verzet tegen de krijgstucht
 • insubordinatie: weerspannigheid

Bron: Mijnwoordenboek.nl

In de Volskrant staat een voorbeeld van insubordinatie door Dutchbat soldaten. Voor meer info: Klik hier.

Over de auteur

Rene

Taalkundig of taalvaardig, ben ik niet. Toch vind ik de Nederlandse taal boeiend. Op mijn werk speel ik er mee en kom ik in aanraking met grappige woorden. Ik deel deze woorden graag met iedereen, op een luchtige en speelse manier.

 • Peter

  @ author Rene
  Beste Rene,
  Aardig, uw moeilijke woordjes site.
  Echter, “taal kundig” bent u niet, meldt u zelf.
  Taalvaardig helaas ook niet.
  Graag help ik u een handje door te melden dat u al heel wat taalkundiger bent wanneer u taalkundig aaneen schrijft. Dus zonder spatie.
  Alstublieft.
  Succes met uw site.
  Peter
  p.s.: is het Rene, of moet ergens een accentteken boven?

  • Dank je wel voor je reactie. Ik zal het aanpassen. Mocht je op andere wijze een bijdrage willen leveren: je bent van harte welkom. Mensen die het leuk vinden om hun passie voor taal te delen nodig ik van harte uit.

 • Synoniem van insubordinatie: muiterij.
  Insubordinatie is geen synoniem van muiterij. Muiterij is insubordinatie door meer dan 1 persoon.
  Men heeft hier niet alleen in het leger mee te maken, ook op de kleine en grote vaart alsook bij de marine, zijn insubordinatie en muiterij veel gebruikte begrippen. Uiteindelijk bepaalt een rechter of de raad voor de scheepvaart of er werkelijk sprake is/was van insubordinatie of muiterij.

 • Ah, heb ik de volledige en uitgebreide betekenis hier gevonden! Bedankt voor het delen.