«

»

jan 20

Conformeren

Binnen een organisatie wordt er een hoop op los geconformeerd. Mensen met een andere functie, het wijzigen ervan, het oplossen van problemen en noem maar op. In al deze gevallen kan het woord conformeren gebruikt worden.            De iets simpele definitie kan namelijk vrij veel toegepast worden.

Daarom komen we weer op het opflairen van uw vocabulaire. Conformaren, confacatie, conformeer etc etc etc.

Definitie:

con – for` me – ren («Frans) (conformeerde, h. geconformeerd)

  • 1 gelijkvormig maken, in overeenstemming brengen: een wetsontwerp conformeren aan de bestaande wetgeving ;
  • 2 zich conformeren aan zich aansluiten bij, zich schikken naar: hij weigert zich aan de heersende normen te conformeren.
  • 3.overeenkomen

Voorbeelden:

Over de auteur

David Leenders

Met een Neerlandicus als grootvader zit ik wel lekker
met al deze moeilijke woordjes. Hij had altijd goede verhalen
met rare, ongewone woordjes. Dit is het resultaat.

Ook ik heb rare maar bestaande woordjes.
Ik ben beginnend schrijver hier op moeilijkewoordjes.nl