«

»

dec 12

Confabuleren

Verschijnsel bij de ziekte van Alzheimer: confabuleren is het gaten in het geheugen opvullen met verzinsels. Als gevolg daarvan wordt ook de gedachtegang verward en gaat de greep op zichzelf en de omgeving verloren. Er ontstaan dan gemakkelijk angstgevoelens, eventueel gepaard gaande met verschijnselen van depressiviteit. Door de geheugenstoornissen is men voortdurend alles kwijt hetgeen een basis vormt voor het ontstaan van achterdochtige (paranoïde) gedachten.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekte_van_Alzheimer

Over de auteur

Rene

Taalkundig of taalvaardig, ben ik niet. Toch vind ik de Nederlandse taal boeiend. Op mijn werk speel ik er mee en kom ik in aanraking met grappige woorden. Ik deel deze woorden graag met iedereen, op een luchtige en speelse manier.